FILIATION D’ÉDITH GAUTHIER

REIKI RYOHO ( Traditionnel) REIKI OCCIDENTAL


MIKAO USUI

 

Kanichi TAKETOMI————————– Ayako SASAKI

Kimiko KOYAMA ————————— Hiroshi OHTA

————————Hiroshi DOÏ 

Myriam KRINGS

EDITH GAUTHIER

GENDAÏ REIKI

DENTO REIKI

GENDAI REIKI FUDO MYO O